VÁŠ NOVÝ DOMOV, V KTOROM SA SPÁJA STARÁ A MODERNÁ BRATISLAVA.

STROPNÉ VYKUROVANIE A CHLADENIE KAPILÁRNYMI ROHOŽAMI


Vysoko efektívne riešenie vykurovania a klimatizácie (chladenia) miestností sálaním. Využíva sa „technológia“ overená prírodou po milióny rokov. Tento princíp funguje v rastlinách, teplokrvných živočíchoch (a samozrejme aj v ľudskom tele), ktoré používajú pre vnútorné rozvádzanie tekutín hustú sieť jemných kapilár. Dokážu sa tak veľmi rýchlo prispôsobiť zmene vonkajšej teploty. Princíp sústavy jemných kapilár sa v priebehu evolúcie ukázal ako ideálny systém regulácie tepla takmer všetkých živých organizmov. Tento systém využívajú i KAPILÁRNE ROHOŽE, ktoré sú ako celoplošné vykurovacie a chladiace zdroje zároveň najefektívnejším spôsobom odovzdávania tepla a chladu – sálaním, a to podielom až 97% (len 3% prúdením cez okolitý vzduch).
Sálanie (radiácia) je najprirodzenejším prenosom energie mezi zdrojom a cieľom (nakoniec naša planéta je takto ohrievaná Slnkom). Z fyziologického hľadiska zabezpečuje sálanie komfort, ktorý je neporovnateľný s konvekciou klasických vykurovacích telies. Konvekcia (prúdenie) potrebuje na prenos energie médium, ktorým je v prípade vykurovania a chladenia miestností vzduch. Až tento ohriaty vzduch potom odovzdáva teplo telesám, čo predlžuje vlastný ohrev miestnosti. Sálanie je z fyzikálneho hľadiska elektromagnetické vlnenie v infračervenej oblasti spektra s vlnovou dĺžkou 0,8 – 400 mm, ktoré nepotrebuje na prenos energie žiadne médium, funguje aj vo vákuu a priamo ohrieva telesá, na ktoré dopadá – teda aj ľudské telo.
V skutočnosti to funguje tak, že sálajúci povrch vyžaruje „tepelné“ vlny a po ich dopade na okolité predmety vzniká teplo. Najprv sa od sálajúcej plochy (v našom prípade stropu) ohrejú „osálané“ plochy (podlaha, okolité steny, predmety a samozrejme osoby v miestnosti) na teplotu blízku teplote stropu. Potom sa od sálajúcich i osálaných plôch, t.j. od stopu, podlahy stien atď., ohrieva okolitý vzduch v miestnosti a vytvára tak príjemnú tepelnú pohodu. Tento proces je vlastne opačný a neporovnateľne rýchlejší ako ohrev klasickým prúdením. Nehrozí tu tzv. „studená podlaha“, naopak, povrch podlahy je teplejší než u vykurovania konvekčným spôsobom (klasické vykurovacie telesá). Teplota podlahy je iba o 3°C nižšia ako teplota povrchu sálavého stropu.

Vzhľadom na veľkú plochu „vykurovacieho/chladiaceho telesa“, teda stropu, v pomere k objemu miestnosti a vzhľadom na to, že systém kapilárnych rohoží je umiestnený len pár milimetrov pod omietkou, nie sú potrebné vysoké nábehové teploty. Postačujúca nábehová teplota vykurovacieho média (vody) v kapilárach je 32°C pri vykurovaní a 16°C pri chladení (chladiaca teplota musí byť nad rosným bodom, preto studenšie médium nie je vhodné ani potrebné).

Neposlednou výhodou tohto systému je, že pracuje úplne bez hluku, bez pohybu vzduchu - prievanu čiže úplne bezprašne. Malý rozostup kapilár zaručuje vždy rovnomernú teplotu celého povrchu, ktorý dokáže reagovať na požadované zmeny teploty takmer okamžite. Vďaka tomu se miestnosti rýchlo zohrejú alebo ochladia bez dlhých nábehových časov (10x rýchlejšia reakcia ako u klasických podlahových alebo radiátorových systémov). Ďalšou výhodou systému je výrazná samoregulačná schopnosť - nízkoteplotný systém umožňuje automatickú pasívnu reguláciu a vyrovnávanie teplôt v rámci objektu. Oproti klasickým systémom vytvára sálavý systém rovnakú tepelnú pohodu pri vnútornej teplote o cca 5 °C nižšej, čím sa ušetrí až 30% na tzv. nevýrobnom teple. V spojení s tepelnými čerpadlami výrazne prispieva k zlepšeniu vykurovacieho faktoru (na 1 vloženú kWh je vyrobené cca 6-7 kW ! tepla).

V systéme je minimálne množstvo média 0,11 l/m2 a nízky prevádzkový tlak max. 3 bar, čo prispieva v dlhej životnosti (limitovaná len životnosťou stavby) a bezporuchovosti. Všetky použité materiály sú kompletne recyklovateľné.

 

stropné chladenie

 

stropné chladenie

 

stropné chladenie

 

stropné chladenie